Delta City är medlem i en rad nätverk för utbyte av meddelanden.

Fidonet, AmigaNet och FSXNet är de nätverk som BBS:en utbyter meddelanden med i dagsläget. Utöver detta har Delta City också en uppsjö Usenet-grupper som uppdateras var 30:e minut.